Fekete zsidók, avagy Salamon király és Sába királynő meglelt gyermekei

Törzsi vallások hívei, muzulmánok és keresztények ezerszámra lettek zsidók Afrikában az elmúlt évtizedekben. Az internet különösen nagy szerepet játszott ennek az új identitásnak a fellelésében, úgyhogy sokan internet zsidókról beszélnek Afrikában. Edith Bruder könyvet adott ki Black Jews címmel Franciaországban.

Az eitópiai úgy nevezett falassa zsidók a nyolcvanas években vándoroltak ki Izraelbe, és ez ráirányította a figyelmet az afrikai zsidóságra. A zsidók Etiópiában Sába királynőjétől származtatták magukat. Bár erre sincsenek történeti adatok, de annyi kétségtelen, hogy a hagyomány legalább egy évezredre megy vissza, és hogy az etióp törzsek az Arab félszigetről vándoroltak Afrikába. De vajon mennyire hiteles, hogy a tutszik Havila törzsének tekintik magukat, és az Ószövetség alapján vallják magukat zsidónak Ruandában vagy Burundiban? Ez valószínűleg csak fantazmagória- nyilatkozta a szerző az RFI-nek. De vannak olyan esetek amikor lehetséges zsidó ősökről beszélni. Például a Lemba törzs esetében. Ez a törzs Dél-Afrikában zsidónak vallja magát. Megvizsgálták a genetikai kódjukat, és kiderült: apai ágon szemiták. Hogy kerültek Dél-Afrikába? Rejtély.

És például itt van a Zakhor mozgalom is. Ezt muzulmánok alapították meg Timbuktuban, Maliban, ahol fokozatosan alakult ki náluk a zsidó identitás. A Zakhor héber nyelven emlékezetet jelent. És arra utal, hogy volt valaha egy jelentős zsidó közösség a Szahara szélén, de ezt a helyi muzulmán uralkodó szétverte 1492-ben, és a legtöbb zsidót megölték. A hagyomány szerint egy részük viszont Timbuktuba menekült. Utódaik alakítottak egy szervezetet, mely azután a Zakhor nevet vette fel.

A többi afrikai zsidó közösség a vallási és nemzeti újjászületés nevében keletkezett. Forrása a Biblia, de leszármazásról itt nem beszélhetünk. Ghánában például a House of Israel elnevezésű vallási mozgalom, amely az afrikai identitás megfogalmazásában nagy sikert ért el. A hívek valóságos extazisban dicsőítik az Urat, aki őszerintük mindenképp fekete. Ugyanez a helyzet az igbok esetében, Nigériában. Ezek egészen új kezdeményezések, nagy szerepük van benne az internetnek. Kamerunban így jött létre a Beth Yesorun, melynek tagjai internet-zsidóknak hívják egymást.

Ugandában régebbi történetről van szó: 100 évvel ezelőtt egy jeles törzsi harcos vallási identitást keresett, mely erősítené a harci szellemet és a brit gyarmatosítás elleni gyűlöletet. Rátalált a zsidó hitre, és a törzs nagyrésze követte őt. Halála után a vallási lendület alábbhagyott, de nem szűnt meg. Az ezredfordulón rabbik érkeztek az USA-ból és Izraelből. Ünnepélyes körülmetélés révén az egész közösség hivatalosan is felvette a zsidó vallást, noha származás tekintetében nem sok közük van Izrael népéhez.

Nem az izraeli bevándorlás reménye mozgatja ezeket a fekete zsidókat? Általában nem. A többség nem kíván kivándorolni, vagy ha mégis, akkor sokkal inkább Amerikába, mint Izraelbe. A hitbuzgalom és a zsidó identitás megkísértette az amerikai feketéket is. Ők az egyiptomi rabszolgaságban a saját sorsukat látták. A XIX. században nagyon erős volt a zsidó identitás keresése a feketék között Amerikában. Csak a huszadik század második felében vált a muzulmán orientáció fontossá a feketék mozgalmában az Egyesült Államokban.

A kép tehát nagyon komplex –  mondja Edith Bruder, aki Black Jews címmel könyvet adott ki az afrikai zsidókról. Akik többnyire olyan feketék, akik az identitás keresése közben találtak rá a zsidó hitre, melyhez a származás nem kötötte őket úgy, mint Salamon király és Sába királynő gyermekeit, a falasakat Etiópiában.

Fotó: Europress/Gettyimages

(Visited 6 times, 1 visits today)

Szóljon hozzá ehhez a cikkhez