Az OTP is szerepel a világ legnagyobb oktatási vásárán Londonban

Londonban ma kezdődik a Bett Show (British Educational Training and Technology Show), a világ legjelentősebb oktatási bemutatkozó és kereskedelmi rendezvénye. Idén az OTP Fáy András Alapítványának OK projektje is szerepel a vásáron.

Szakértők szerint aki megjelenik a BETT Shown, az tulajdonképpen nagykorúvá válik az oktatási piacon. Ez a szakmai rendezvény minden jelentős technológiai nagyvállalat számára referencia és megkerülhetetlen az oktatási és képzési piac tartalomszolgáltatóinak. A 30 éves múltú BETT 120 országból 35 ezer kiállítót és látogatót vonz évente. Miközben több száz előadás és szeminárium zajlik, a világ vezető oktatási szakemberei is egyeztetnek a négy nap alatt. Ezen a nívós eseményen szerepel az idén az OTP Fáy András Alapítványának OK projektje is.

A több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkező alapítvány az „Esélyt a Jövő generációjának!” mottó jegyében folytatja szakmai tevékenységét, melynek középpontjában a középiskolás diákok pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteinek bővítése, valamint a tudatos életpálya- és karriertervezés állnak. Az alapítvány finanszírozója az OTP Bank, azonban a támogatói döntések meghozatalában, a kuratóriumi munkában független szaktekintélyek, rangos közéleti szereplők vettek és vesznek részt.

Az eddig elért sikerek leginkább két dolgon alapultak: az Alapítvány tevékenysége egyrészt illeszkedik a kor társadalmi elvárásaihoz, másrészt folyamatosan igazodik a tinédzsereket érintő trendekhez. 2012 novemberében a pénzügyi, gazdasági edukáció és a magyar köznevelés szempontjából mérföldkőnek számító program indult az OTP Fáy András Alapítvány irányításával: a Benczúr utcában európai uniós forrás felhasználásával, a térségben egyedülálló módon megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja, röviden az OK Központ, amelyre ma már egy teljes edukációs program épül OK Projekt néven.

Az oktatóközpont a legmodernebb audiovizuális eszközökkel ellátott tantermeiben fogadja és oktatja az ország különböző pontjairól érkező diákokat. Ezenkívül az alapítvány eddigi tevékenységét megtartva új eszközrendszerrel támogatott, középiskolákba utazó oktatói hálózatot üzemeltet. Ezek során saját fejlesztésű pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási oktatási anyagait használja fel úgy, hogy a tréningszerű elemeket tartalmazó modulok mindegyike eleget tegyen a „szórakoztatva tanítást” előtérbe helyező elvárásoknak. A négy középiskolai évfolyamnak szóló, szórakoztató tréninganyagok mellett az idelátogató csoportok több különböző terület (például a sport, a média, a környezetgazdálkodás) és az üzlet relációjával is megismerkedhetnek, továbbá az oktatási tevékenység bővülésével az alapítvány már az általános iskolásokat is meg tudja szólítani, számukra is évfolyam-specifikus pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tudásanyagot tud biztosítani (e program Sulibank néven fut).

Az OK Oktatási Központ tehát Európa egyik különleges oktatási intézménye, ami azért jött létre, hogy egyedülálló módon ingyenes, magas színvonalú, elsősorban pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási, valamint önismereti és karrierképzést nyújtson fiatalok számára szórakoztató módon. A központban minden gyerek, vagy fiatal a saját évfolyamának szóló képzést kap, a tananyag és a módszertan is folyamatosan változik az aktuális trendekhez és a célcsoport igényeihez igazodva. Folyamatosan mérik az oktatásban részt vevők elégedettségét, ez jelenleg 4,7 átlagértékű (1-től 5-ig skálán). Az elméleti oktatáshoz speciális gyakorlati képzési elemek társulnak: például állatkerti program a diákoknak helyszíni gazdasági oktatással. A projekt nagy előnye, hogy ingyenes, és társadalmi szempontból a gazdasági válság megválaszolatlan kérdéseinek, összefüggéseinek megismertetésére törekszik. Lényege a jövő generációjának szemléletformálása az öngondoskodó egyéntől a felelős gazdálkodóig.

A projekt egyik módszertani alapelve a szórakoztatva tanítani és szórakozva tanulni (edutainment). A mikro- és makro közgazdaságtan alaptételeit, a modern piaci működés tudományos hátterét, az emberi, társadalmi lét és a gazdaság összefüggéseit rendezi a diákok által is érthető modulokba. külön fejezeteket szánva a XXI. századi társadalmi és gazdasági értékrendszerek és értékrend tárgyalására. A hétköznapi gazdálkodás, a vállalkozói alapok és a magas szintű gazdasági tevékenység bemutatásai is a tananyag részét képezik. Egymásra épül a példaként és gyakorlati foglakozásokon is bemutatható valóság és a témákhoz kapcsolható elmélet. Ennek megfelelően az alap pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási képzés mellett a diákok gyakorlat-orientált tematikus képzéseken is részt vehetnek. Például így ismerhetik meg egy pláza, egy stadion vagy egy állatkert napi működését, gazdálkodását.

Kiemelten fontosak a diákok személyes tapasztalatainak interakciókra épített magyarázatai, illetve a tabuk nélküli előadások és magyarázatok. A program megalkotóinál a fő szabály: egyetlen kérdés sem maradhat megválaszolatlanul! A tananyag a taníthatóság hatékonyságát szem előtt tartva, korosztály-specifikusan és modulszerűen van felépítve. Így a folyamatos fejlesztések, tartalmi bővítések is ehhez a logikához igazodnak. Az OK Oktatási Központnál cél volt az első benyomás esetén is élményt nyújtó környezet kialakítása és élménygazdag tudásátadás.

Az Alapítvány pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukációs programját mind vertikális, mind horizontális terjeszkedés jellemzi. 2012-ben az OK Projekt egy – a korábbiaknál – hatékonyabb utat választott a tanárok eléréséhez: a tanár-továbbképzést. Ebben partnere lett Magyarország legnagyobb pedagógusképző és tanár-továbbképző intézménye, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara (ELTE PPK), amely beépítette tanrendjébe az OK Projekt alapját képező „Alapok Program” elnevezésű tudásanyagát. A kétéves, gazdasági és gazdálkodási ismereteket nyújtó, pedagógusi szakvizsgát adó képzés amiatt is újdonság a pénzügyi oktatás területén, mert a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tudásanyag Magyarországon először került a nem gazdasági végzettségű tanárok továbbképzési rendszerébe.

2013-tól az alapítvány már az általános iskolások számára is indít képzéseket; ma már a 8-14 éves korosztály számára 7 évfolyam-specifikus tréninggel rendelkezik, melyek kiegészülnek olyan programelemekkel, mint a külső helyszíni foglalkozások, pénzügyi intézetek meglátogatása vagy éppen a különböző pályázatok. Az OK Projekt általános iskolai programjának neve Sulibank (www.sulibank.hu).

2014 tavaszától Nyíregyházán és környékén is önálló trénercsapat látogatja az érdeklődő osztályokat. A tervek szerint 2016 első felében Nyíregyházán egy új – a budapesti intézményhez hasonló, a legmodernebb technikával felszerelt, inspiratív környezetet biztosító – OK Oktatási Központ jön létre. Így a tréningek még inkább eleget tudnak majd tenni az eddig is alkalmazott inspiratív pedagógiai módszertan elvárásainak, valamint a kapacitás növelésével még több diák elérése valósul majd meg.

Az Alapítvány már több éve működtetett pályaorientációt és karriertervezést segítő programot; ennek sikerén felbuzdulva, a társadalmi igényeket érezve, valamint a fiatalok jövőtudatossága fejlesztésének érdekében az OK Projekt részeként 2014 őszén elindította átfogó karrierprogramját, amely során a résztvevők szert tehetnek a pályaválasztáshoz szükséges önismeretre, az életvezetésüket segítő önmenedzsment fogásokat sajátíthatnak el, továbbá betekintést nyerhetnek a munka világába és az egyes szakmák sajátosságaiba is.

Szintén 2014-től a nemzetközi terjeszkedés első állomásaként az OTP Bank Romania támogatásával létrejött a „Tanuláshoz való jog” elnevezésű alapítvány, amely a 2014/2015-ös tanévben Románia különböző városainak diákjait indítja el a jövőtudatosság útján pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismereteket átadó tréningjeivel.

2015-ben Szlovákia is csatlakozott az OK Projekthez az OTP READY Nadácia elnevezésű alapítvány által. Itt jelenleg a trénerek módszertani képzése folyik (a magyarországi trénerek bevonásával), melynek köszönhetően a 2015/2016-os tanév kezdete óta már a szlovákiai diákok is megkapják az egyedülálló oktatási modulokat.

Kép: Wikimedia Commons

Szóljon hozzá ehhez a cikkhez