Könyvet ad ki és ösztöndíjakat oszt a LATIMO

Az ELTE-BTK Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszékén tartotta legutóbbi közgyűlését a LATIMO Magyar-Latin-Amerikai Egyesület. Az összejövetelen a tagok megegyeztek egy, a felvételi- és vizsgadíjakat fedező LATIMO ösztöndíj alapításáról, döntöttek arról, hogy támogatják két, latin-amerikai témájú könyv kiadását, valamint kezdeményezni fogják egy szabadegyetem megvalósítását. A közgyűlésen mutatkozott be továbbá az egyesület új tagja, Dr. Dobos Erzsébet, a Budapesti Gazdasági Főiskola tanára.

A gyűlésen előbb Tóth Tamás főtitkár ismertette az aktuális napirendi pontokat, majd a tagok meghallhatták Dobos Erzsébet tagjelölt bemutatkozását, akinek az egyesület működésével összhangban álló eddigi tevékenységét több jelen lévő tag is kiemelte. Külön méltatta a Budapesti Gazdasági Főiskola oktatóját jelölője, Bethlen József, aki arról is szólt, hogy a Dobos Erzsébet önálló szerkesztésében és finanszírozásában magyar nyelven megjelent, a Holocaust idején történt spanyol embermentő cselekedeteket bemutató könyvet hamarosan spanyol nyelven is kiadják, és javasolta, hogy ebben a LATIMO is megfelelő szerepet vállaljon. Dobos Erzsébetet a megjelentek egyhangú szavazással fogadták a LATIMO tagjai közé, a távolmaradt tagok közül többen is előzetesen írásban jelezték támogatásukat.

A folytatásban Tóth Tamás két, a tagoktól érkezett projekt-javaslatot terjesztett a megjelentek elé, amelyet a “projekt-gazdák” részletesen ismertettek.

Gulyás András emlékeztetett mindenkit, hogy a legutóbbi közgyűlésen felmerült a LATIMO szerepvállalása latin-amerikai művek kiadásában. Ezért Dés Mihállyal közösen megfontolásra javasolta a mágikus realizmus alapdokumentumának tekintett Alejo Carpentier, kubai regényíró Földi királyság című regényének megjelentetését új előszóval és a Nobel-díjas Mario Vargas Llosa ajánlásával.

A kiadás költségeihez előzetesen személyes anyagi támogatását helyezte kilátásba Balogh Sándor LATIMO elnök is, így a javaslatot a tagok egyöntetűen támogatták és aláhúzták, hogy a mű megjelenésének megfelelő formát kell találni.

Rákóczi István pedig részletesen ismertette azt a kormányzati döntést, amelynek eredményeként a felsőoktatás nyelvi szakaira csak olyan jelölt jelentkezhet, aki az adott nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett. Az intézkedés a kisebb nyelvek, köztük a portugál nyelv oktatásának elsorvasztásával járhat. Megoldást jelenthetne, hogy azon, már az egyetemen tanuló hallgatók, akik un. “menor” formában felvették a portugál nyelvet, “visszamenjenek” érettségizni, s így ismét jelentkezzenek a nyelvszakra. Ez a hallgatók számára még egy diplomát jelentene, s a kellő létszám megléte biztosítaná az egyesület számára jelentős nyelv egyetemi oktatásának fennmaradását.

A LATIMO közgyűlése úgy döntött, hogy legalább 5 érdekelt számára biztosítja a személyenként 22 000 Ft-os költséggel járó érettségi vizsga finanszírozását, egyben kísérleti jelleggel – s az előző közgyűlésen kialakult általános támogatási készségnek megfelelően – egy évre fedezi egy szegényebb sorsú, portugál nyelvet tanuló hallgató ösztöndíját havi 10 000 Ft értékben.

A két projekt megvitatása kapcsán felmerült az a javaslat, hogy az egyesület – 2015. őszi kezdettel – képes lenne-e valamilyen “szabadegyetemi” formában előadás sorozatot rendezni Latin-Amerikához köthető, változatos témákban.

Zárásként pedig Balogh László ismételten felhívta a figyelmet a Zászlómúzeum adta lehetőségekre, illetve arra, hogy a létesítmény fenntartása támogatást igényel, ezért kéri a tagokat, lehetőség szerint jelezzék, ha olyan reménybeli mecénásról tudnak, aki a múzeumot támogatná.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Szóljon hozzá ehhez a cikkhez