Jézus feltámadásának ünnepére készülnek Ugandában is

A hamvazószerda a nagyobbrészt katolikus vallású Ugandában is a megtisztulás napja, hiszen ekkor kezdődik a húsvét előtti 40 napos böjti időszak, amely idén február 10-re esik.

IMG_6660

A húsvét mozgóünnep, időpontját a hold állásából számítják ki. A katolikus egyház és hívei a hamvazószerdai vezeklésként megemlékeznek Jézus böjtölésnek, illetve kínszenvedésének időszakáról. Ilyenkor az egyház a híveket az élet múlandóságára emlékezteti, és bűnbánatra szólítja fel. 1091-ben a beneventói zsinaton II. Orbán pápa rendelte el a hamvazkodás, így kezdetben a férfiak fejére hamut szórtak, a nők homlokára keresztet rajzoltak. Ma mindkét nem számára az utóbbi a jellemző.Európában a pap a mise után megszenteli az előző évi szentelt barka hamuját, itt Afrika közepén tradicionálisan szentelt pálmalevelet égetnek el, majd ennek a szentelt hamujával ír az atya keresztet a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Memento homo, quiapulvis es, inpulveremrevertis” (Emlékezzél ember, hogy porból lettél és porrá leszel). Ez a hamu itt is az elmúlásra, a halálra figyelmeztet, de ez volt régen a szappan alapanyaga is, így egyszerre jelképe a gyásznak és a tisztaságnak is és magának a bűnbánatnak is.

IMG_6661

Nagyon fontos az ugandai nemzet számára a hamvazószerda, többezres tömeg látogatta meg a templomokat bűnbocsánatot remélve.

Fotó: Wikipedia

Szóljon hozzá ehhez a cikkhez